Одлуке по јавном позиву – Град Сомбор

Povratak na Јавни позиви

Одлуке по јавном позиву

Записник Комисије за расподелу средстава у области спорта у 2018. години

Записник Комисије о финансирању и суфинансирању манифестација од значаја за Град у 2018. години

Коначна ранг листа у оквиру пројекта реформа пореза на имовину

Одлука о избору банака по Јавном позиву банкама за краткорочно кредитирање привредних субјеката

Предлог листе одобдрених пројеката по јавном позиву за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројекта удружења која негују идентитет националних мањина (националних заједница) на територији града Сомбора за 2018. годину

Предлог листе одобрених пројеката по Јавном позиву „ЛАП за младе 2018“

Предлог листе одобрених пројеката по јавном позиву за реализацију ЛАП-а Рома у 2018. години

Предлог листе пројеката, програма и манифестација од значаја за Град који ће се суфинансирати у 2018. години

Предлог одлуке по Јавном позиву за избор корисника помоћи за унапређење услова становања припадника ромске националне мањине

Предлог одобрених пројеката по Јавном позиву „Програми за децу 2018“

Предлог расподеле средстава из буџета по јавном позиву за суфинансирање програма/удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите у 2018. години

Предлог ранг листе одобрених пројеката УГ која чувају идентитет националних мањина

Званична интернет презентација