Povratak na 2017. година

Измене и допуне Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору – ПГР бр.05

Званична интернет презентација