Povratak na Јавна расправа – увид

Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај o спроведеној јавној расправи Програма развоја туризма Града Сомбора 2017-2025

Извештај о јавној расправи Одлуке о димничарским делатностима

Извештај о јавној расправи Одлуке о зоохигијени

Извештај о јавној расправи Одлуке о јавној расвети

Извештај о јавној расправи Одлуке о монтажним објектима

Извештај о јавној расправи Одлуке о накнади за употребу пута

Извештај о јавној расправи Одлуке о одржавању зелених површина

Извештај о јавној расправи Одлуке о првим изменама Одлуке о уређењу града

Извештај о јавној расправи Одлуке о такси превозу

Извештај о јавној расправи Одлуке о управљању непокретностима у јавној својини

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о оснивању Историјског архива Сомбор

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању предшколске установе Вера Гуцуња Сомбор

Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту Одлуке о основној и додатној подршци детету и ученику

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о остваривању права на финансирање четвртог покушаја вантелесне оплодње

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга

Извештај о спроведеној јавној расправи Стратегије одрживог развоја града Сомбора 2014 – 2020

Извештај о спроведеној трибини о учешћу грађана у изради акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Сомбору

Званична интернет презентација