Povratak na Извештаји о спроведеној јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о оснивању Историјског архива Сомбор

Званична интернет презентација