Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Статута града Сомбора

Званична интернет презентација