Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету града Сомбора за 2019. годину (приходи, расходи и план капиталних инвестиција)

Званична интернет презентација