Povratak na Javna rasprava – uvid

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o određivanju zona i koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji Grada Sombora

Zvanična internet prezentacija