Povratak na Javna rasprava – uvid

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (11.01 – 18.01.2019. godine)

Zvanična internet prezentacija