Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Званична интернет презентација