Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (11.01 – 18.01.2019. година)

Званична интернет презентација