Povratak na Javna rasprava – uvid

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (11.01 – 18.01.2019. godina)

Zvanična internet prezentacija