Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о одржавању спољних делова зграде на територији града Сомбора (11.01.-18.01.2019.године)

Званична интернет презентација