Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Светозар Милетић и Нацрт Плана детаљне регулације дела пута Стапар-Сивац, деонице на делу подручја града Сомбора од пута Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула

Званична интернет презентација