Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт одлуке о јавној расвети на територији града Сомбора

Званична интернет презентација