Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији Града Сомбора (27. јун 2017.)

 

Званична интернет презентација