Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт Одлуке о начину располагања, одржавања и управљања на непокретностима које су у јавној својини града Сомбора

Званична интернет презентација