Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт одлуке о одржавању јавних зелених површина на територији града Сомбора

Званична интернет презентација