Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт Одлуке о општинским путевима улицама и некатегорисаним путевима на територији града Сомбора

Званична интернет презентација