Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт Одлуке о такси превозу на територији града Сомбора

Званична интернет презентација