Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт Одлуке о уређењу Града (29.6.2017.)

Званична интернет презентација