Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт Одлуке о условима, начину и поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији града Сомбора

Званична интернет презентација