Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт ревизије Стратегије одрживог развоја града Сомбора 2014-2020

Званична интернет презентација