Povratak na Јавна расправа – увид

Одлука о првим изменама и допунама одлуке о уређењу града (12.01.2018.)

 

Званична интернет презентација