Измене и допуне Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору – ПГР бр.05

Zvanična internet prezentacija