Povratak na Јавна расправа – увид

Предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама (05. јул 2017.)

Званична интернет презентација