Povratak na Јавна расправа – увид

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУЖНЕ ГЛАВНЕ ПРИМАРНЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Званична интернет презентација