Povratak na Конкурси

Архива

Послови информисања и односа са јавношћу – у звању Саветник – у Одељењу за скупштинске и извршне послове – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Помоћник начелника одељења – за област утврђивања и контроле јавних прихода – у звању Самостални саветник – у Одељењу локалне пореске администрације – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Заменик матичара – Архивар – у звању Млађи саветник – у Одељењу за општу управу – 2 извршиоца (28.01 – 13.02)

Мање сложени послови обједињене процедуре – у звању Сарадник – у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Помоћник начелника одељења – у звању Самостални саветник – у Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Инспектор за заштиту животне средине – у звању Саветник – у Одељењу инспекције и комуналне полиције – 1 извршилац (20.10.2018.-05.11.2018.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Просветни инспектор – у звању Саветник – у Одељењу за образовање – 1 извршилац (20.10.2018.-05.11.2018.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Шеф Одсека за послове канцеларије за младе, културе, спорта, јавног информисања и збрињавања избеглих и прогнаних лица – у звању Самостални саветник – у Одељењу за друштвене делатности – 1 извршилац (20.10.2018.-05.11.2018.)

Интерни конкурс за попуњавање радног места Послови пријема и упућивања странака – у звању Виши референт – у Одељењу за општу управу – 1 извршилац (23.05.2018.-06.06.2018.)

Јавни конкурс за попуњавање функција правобраниоца и заменика правобраниоца града Сомбора

Конкурс за доделу градских стипендија у школској 2017-18. години

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у области старих заната у трајању од 3 месеца на територији града Сомбора у 2017. години

Пријава за спровођење јавног рада

Предлог листе одобрених пројеката по конкурсу ЛАП ЗА МЛАДЕ 2017. године

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по конкурсу програми за децу 2017

Koнкурс за реализацију ЛАП-а за младе 2017.

Koнкурс за реализацију ЛАП-а за младе 2017. Конкурс ЛАП за младе 2017 – мађарски Предлог пројекта ЛАП за младе 2017. Препоруке ЛАП за младе 2017. Буџет пројекта ЛАП за младе 2017.

Koнкурс за расподелу средстава „Програми за децу 2017.“

Koнкурс за расподелу средстава „Програми за децу 2017.“ (текст на мађарском језику)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ЛАГ менаџера У УДРУЖЕЊУ „ПАНОНСКИ ФИЈАКЕР“ – 1 извршилац (31.03.2017. – 18.04.2017.)

ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ПО КОНКУРСУ ЗА ПРОЈЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

Званична интернет презентација