Povratak na ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА (28.01 – 13.02)

Мање сложени послови обједињене процедуре – у звању Сарадник – у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Званична интернет презентација