Povratak na Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови привреде и туризма – у звању Саветник – у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој – 1 извршилац (04.02 – 20.02)

Званична интернет презентација