Povratak na Конкурси

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови грађевинарства у поступцима озакоњења објеката – 1 извршилац (24.06.2017.-10.07.2017.)

Званична интернет презентација