Povratak na Конкурси

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови књиговодственог евидентирања средстава које буџет преноси индиректним корисницима комуналне области – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Званична интернет презентација