Povratak na Конкурси

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови остваривања права из области борачко инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Званична интернет презентација