15.30 часова – 55. седница Градског већа града Сомбора

Седница ће се одржати у сали 108, први спрат, зграда локалне самоуправе,

Трг цара Уроша 1, Сомбор

Zvanična internet prezentacija