Povratak na 05. јун 2017. године

13.00 – часова – 64. седница Градског већа града Сомбора

Седница ће се одржати у сали 108, први спрат, зграда локалне самоуправе

(Трг цара Уроша 1, Сомбор)

Званична интернет презентација