Povratak na 14. јун 2017. године

9:00 часова

Дистрибуција треће транше прехрамбених пакета социјално угроженим лицима која живе у сомборским селима и приградским насељима – Црвени крст Сомбор, Апатински пут 19, Сомбор

Званична интернет презентација