11.00 часова – Седница Социјално-економског савета

Сала 108, први спрат, зграда локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор

Zvanična internet prezentacija