Povratak na 06. март 2017. године

10:00 часова – 3. Седница Социјално-економског савета града Сомбора

Седница ће се одржати у сали 108, први спрат, зграда локалне самоуправе

(Трг цара Уроша 1, Сомбор)

Званична интернет презентација