Povratak na 11. април 2017. године

10.00 часова – Дистрибуција друге транше хуманитарних прехрамбених пакета за социјално најугроженија лица у селима на територији Града Сомбора

Дистрибуцију и поделу прехрамбених пакета најавиће прим. др Зоран Парчетић, председник Скупштине града Сомбора.

Црвени крст Сомбор, Апатински пут бр. 29, Сомбор

 

Званична интернет презентација