Povratak na 2017. година

13. април 2017. године

09.00 часова – 12. седница Скупштине града Сомбора

Седница ће се одржати у великој сали , први спрат, зграда локалне самоуправе („Жупанија“), Трг цара Уроша 1, Сомбор
Званична интернет презентација