Povratak na 2017. година

31. март 2017. године

10.00 часова – Састанак Социјално-економског савета града Сомбора

Састанак Савета ће се одржати у сали 108, први спрат, зграда локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор
Званична интернет презентација