Povratak na 31. март 2017. године

10.00 часова – Састанак Социјално-економског савета града Сомбора

Састанак Савета ће се одржати у сали 108, први спрат, зграда локалне самоуправе,

Трг цара Уроша 1, Сомбор

Званична интернет презентација