Povratak na Обавештења (2018. година)

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Obejakt станице за снабдевање горивом моторних возила, катастарска парцела број 11287/1, на територији Града Сомбора, носица пројекта „ЦЕРЕНА-ТРАДЕ“ д.о.о., Стапарски пут бр. бб, Сомбор

Званична интернет презентација