Povratak na Обавештења

БЕЗ ПОПИСА НЕМА ОЗАКОЊЕЊА

Поштовани грађани,

у  току је интензиван попис незаконито изграђених објеката у свим градским и сеоским месним заједницама на  територији града Сомбора. Образована је  Комисија за попис незаконито изграђених објеката у коју су именована запослена лица у ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, ЈКП  „Водоканал  Сомбор“, ЈКП „Простор“ Сомбор, ЈКП „Зеленило“ Сомбор, ЈКП „Енергана“, лица ангажована на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова, као и службеници и намештеници градске управе града Сомбора. Комисија броји укупно 112 пописивача који раде у тимовима од по 2 члана.  Образовањем односно радом Комисије учињен је велики  напор да се попис убрза, тако да је до сада на територији града Сомбора пописано око 30.000 нелегално изграђених објеката. Да би попис нелегално изграђених објеката био окончан до краја марта пописивачи  раде и суботом.

У циљу извршења наведеног пописа грађевинских објеката потребно је да грађани омогуће несметан приступ  свим својим објектима, да сарађују са пописивачима, као и да дају потребне податке ради  уношења у прописани Појединачни пописни лист.

Након пописивања незаконито изграђених објеката грађевински инспектор градске управе града Сомбора доноси решење о рушењу које грађане не треба да плаши, јер Закон о озакоњењу каже да се решења неће извршавати до правоснажно окончаног поступка о озакоњењу.

По добијању решења грађевинског инспектора о рушењу објекта власник незаконито изграђеног објекта улази у поступак озакоњења. На основу решења грађевинског инспектора надлежан орган-Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство покреће поступак озакоњења по службеној дужности

По правноснажном окончању поступка којим се врши озакоњење незаконито изграђеног објекта, грађевински инспектор доноси закључак о обустави поступка извршења решења.

Правноснажним окончањем поступка којим се одбацује или одбија захтев за озакоњење, стичу се услови за рушење незаконито изграђеног објекта, односно његовог дела.

За сва питања и објашњења у вези са пописом грађани се могу обратити грађевинској инспекцији градске управе града Сомбора  путем телефона број 468-179.

Упутство за озакоњење незаконито изграђених објеката грађани могу добити на званичном сајту града Сомбора путем линка  https://www.sombor.rs/servisi-gradana/ozakonjenje-objekata/

Начелница градске управе

Хелена Роксандић Мусулин

Званична интернет презентација