Povratak na Обавештења

Донето решење о давању сагласности на Студију о процени животне средине за пројекат базна станица СО35,… СО – Електровојводина (03.10.2017.)

Званична интернет презентација