Povratak na Обавештења (2017. година)

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја пројекта на животну средину – Пројекат реконсртукције радио базне станице мобилне телефоније „НС2243 04 СО Сомбор север“ носиоца пројекта „Vip Mobile“

Званична интернет презентација