Povratak na Обавештења (2017. година)

Oбавештење о потреби процене утицаја на животну средину – Пројекат изградња преносног резервоара за ТНГ-пропан и изградња гасне инсталације, на катастарској парцели бр. 552, КО Станишић, носиоца пројекта АЦ „Токић“

Званична интернет презентација