Povratak na Обавештења (2017. година)

Oбaвештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину – Пројекат радио базне станице „НС2244 01 СО Сомбор Краља Петра I“ Црква Светог Ђорђа, на катастарској парцели број 3935/1, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „Vip mobile“

Званична интернет презентација