Povratak na Архива

Позив обвезницима пореза на имовину – правним и физичким лицима, обвезницима комуналних такси и обвеззницима накнаде за заштиту животне средине, да поднесу пријаве за утврђивање обавеза

Званична интернет презентација