Povratak na Обавештења

Обавештења (2016.година)

Обавештење о позиву за подношење понуда (29.12.2016)

Oбавештење за родитеље (20.12.2016)

Oбавештење Одељења за комуналне послове Градске управе Града Сомбора о доношењу Решења да за Пројекат изградњe хидрограђевинског објекта за наводњавање – заливни систем „Јурановић“ носиоца пројекта „AGROGLOBE AGRAR“ DOO Апатин, Сомборски пут 119, није потребна процена утицаја на животну средину (29.11.2016)

Поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње хидрограђевинског објекта за наводњавање – заливни систем „Јурановић“, носиоца пројекта „AGROGLOBE AGRAR“ DOO Апатин (16.11.2016)

Обавештење  да  је донето решење  да за Пројекат складиштења неопасног и електричног и електронског отпада, на локацији Карађорђева број 50 Сомбор, носиоца пројекта „E-рециклажа“ д.о.о. Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину. (07.10.2016)

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројект базне станице мобилне телефоније „Сомбор 14“ на објекту цркве Светог Ђорђа у улици Вељка Петровића бр.1 Сомбор (22.09.2016)

Обавештење о доношењу Решења да је за пројекат базне станице мобилне телефоније „Сомбор 14“ на објекту цркве Светог Ђорђа у улици Вељка Петровића бр.1 Сомбор, потребна процена утицаја на животну средину (09.09.2016)

Обавештење o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта складиштења неопасног и електричног и електронског отпада, на локацији Карађорђева број 50 Сомбор на животну средину – носиоца пројекта „Е-рециклажа“ д.о.о. Сомбор (09.09.2016)

Обавештење ученицима путницима о праву на регресиран превоз ради похађања наставе (30.08.2016)

Решење о забрани коришћења воде – Колут (27.07.2016)

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – „AGRO PLUS“ d.o.o. Sombor (27.07.2016)

Одељење за комуналне послове донело је Решење да је за Пројекат изградњe фарме за тов свиња у Бездану, носиоца пројекта ПП „Бездан“ а.д. Бездан, Пут Бездан-Гаково потребна процена утицаја на животну средину (22.06.2016)

Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе о појави обољења „нодуларни дерматитис“ тзв. болест кргаве коже код говеда – вирус се не преноси на људе и нема разлога за забринутост, а штета се надокнађује (14.06.2016)

Oбавештење Одељења за комуналне послове да је за пројекат изградњe фарме за тов свиња у Бездану , носилац пројекта ПП „Бездан“, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину (10.06.2016)

Обавештење Одељења за комуналне послове Градске управе града Сомбора дана 31.05.2016. год о доношењу Решења да за носиоца пројекта „METEOR COMMERCE“ д.о.о. Сомбор ул.Стапарски пут бб, није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат изградњe система за наводњавање на парцелама у Сомбору, Станишићу, Кљајићеву и Риђици (03.06.2016)

Обавештење Одељења за комуналне послове: донета Одлука о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње производно-пословног објекта, радионице за производњу амбалаже од пластичних маса спратности у Сомбору (20.05.2016)

Обавештење о захтевима за одлучивање о потреби утицаја на животну средину Пројеката изградње система за наводњавање носиоца пројекта „МЕТЕОР КОМЕРЦ“ д.о.о. Сомбор у: (16.05.2016)

Званична интернет презентација