Povratak na Обавештења (2016.година)

Обавештење  да  је донето решење  да за Пројекат складиштења неопасног и електричног и електронског отпада, на локацији Карађорђева број 50 Сомбор, носиоца пројекта „E-рециклажа“ д.о.о. Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину. (07.10.2016)

Званична интернет презентација